სააღდგომო აქციის ფარგლებში ფონდმა 7 ოჯახს გაუწია დახმარება და სააღდგომო საჩუქრები გადასცა სოციალურად დაუცველ და მრავალშვილიან ოჯახებს .