26 წლის ლიზი ჯანბურიას აქვს უმძიმეს დიაგნოზი, ავთვისებიანი სარკომა, მეორე სტადიაში ძვლის და სახსრების სიმსივნე და ესაჭიროება სასწრაფო გამოკვლევები და მკურნალობა საზღვარგარეთ, რის საშუალებას უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახს არ აქვს. ფონდი ოჯახს ეხმარება ფინანსურად.