გიორგი 6 თვეა სიმსივნეს ებრძვის,ჩაუტარდა ძვლის ტვინის გადანერგვის ოპერაცია,მაგრამ მკურნალობის ბოლომდე მისაყვანად დამატებით თანხები ესაჭიროება. გიორგის ოჯახს ჩვენმა ფონდმა გაუწია ფინანსური დახმარება.